Historiek

Hoe het allemaal begon…

Het initiatief om een wijngilde op te richten ontstond in 1985, nadat de Landelijke Gilde van Delle een lessenreeks “zelf wijn maken” had ingericht.
Lesgever Vandenbrande had een aantal wijnliefhebbers kunnen warm maken voor deze prettige hobby.
Op 22 augustus 1985 spraken een aantal liefhebbers in de tuin van Jos Peeters af om op het Breugelfeest van de Landelijke Gilde op 7 september 1985 te zorgen voor een demonstratiestand. Met de opbrengst van de vrijwillige bijdragen voor het proeven van zelfgemaakte wijnen werden de activiteiten gestart.
In oktober 1985 werd het eerste bestuur samengesteld, in november werd de naam en het embleem van de gilde gekozen.
De eerste voorzitter was Gust Perdieus, Willy Vandezande was ondervoorzitter, Danielle Asselman fungeerde als secretaresse en Jos Peeters als materiaalmeester.
Na de aanvraag begin 1986, werd de wijngilde door de cultuurraad van de gemeente Herent erkend in oktober 1986.

Onder de vleugels van het VAW

Vanaf de stichting is de wijngilde aangesloten bij de vzw VAW en krijgt als dusdanig vanuit deze nationale organisatie praktische en professionele begeleiding. De leden ontvangen onder meer de tweemaandelijkse “wijnkrant” met allerlei gespecialiseerde uitleg en bespreking van mogelijke wijn- en/of bierproblemen.
In het najaar van 1986 werd Martin Peeters bestuurslid en werd het secretariaat overgenomen door Justin La Rivière.
Vanaf november 1987 tot maart 1994 werd, na ontslag van Gust Perdieus, het voorzitterschap waargenomen door Willy Vandezande. Onder zijn leiding kreeg de gilde gestalte en algemene waardering, getuige daarvan het toenemend aantal leden en sympathisanten op de jaarlijkse kaas- en wijnavond.

De wijngilde groeit!

Vanaf maart 1994 werd onder het voorzitterschap van Martin Peeters de ingeslagen weg voortgezet en werd getracht door gespecialiseerde opleiding te komen tot een professioneler aanpak van de wijnproductie.
In december 1990 was het beheer van de kas overgenomen door Annie Vanhove. Overige bestuursleden waren Etienne Byloos, Pierre Nivelle, Patrick Vandenhaute, Urbain Smets en Theo Van Noppen (buiten de andere genoemden)
Vanaf de start werden de activiteiten georganiseerd in de parochielokalen van Winksele-Delle. Sinds 1997 stelde het gemeentebestuur van Herent de kelder en een klein lokaal van het Ellehuis, kosteloos ter beschikking. Hierdoor konden de persdagen, de kelderactiviteiten en de bestuursvergaderingen hier plaatsvinden.
Door goed beheer, steun van de gemeente, de parochie en het VAW, evenals de organisatie van de jaarlijkse kaas- en wijnavond, is de wijngilde een welvarende vereniging geworden.
Het aantal leden varieerde tussen 30 en 40, inwoners van Herent en omliggende gemeenten.
De beschikbare middelen worden maximaal aangewend in het voordeel van de leden o.a. deelname aan het gildefeest aan zeer gunstige voorwaarden en aankoop van dure toestellen (pers, molen, enz.) die door alle leden kunnen gebruikt worden tijdens de persdagen.

Met een brede kijk op de wijnwereld

Naast de inrichting van theoretische en praktische lessen, zeg maar vakopleiding, worden activiteiten ingericht die een ruimer, professioneler inzicht in onze doelstellingen moeten verzekeren.
Hierin zijn zeker te vernoemen de gildereizen die alleen, of samen met de Landelijke Gilde werden ingericht naar buitenlandse wijnstreken: Ahrvallei, Moezel, Luxemburg, Champagne (tweedaagse), Maastricht enz.
Ook in de eigen regio werden wijnbedrijven (Malou-Boyen, Serco, De Boskanter, Pauwels, Bernar, Sidartha, Genoelselderen, Van Laer, enz.), brouwerijen (Eylenbosch, Isenbaert, De Dool) en kaasmakerij Vanacker-Stas, bezocht.
Proef- en informatieavonden onder leiding van gerenommeerde wijnspecialisten (o.a. Etienne Van Steenberghe, wijnman van Radio 2) werden ingericht: Elzas, Moezel, Rioja, côtes du Rhône, Loire, Bordeaux, Hongarije, Roemenië, Chili, Argentinië, Oostenrijk enz.
Deelname met demonstratie- en proefstand bij diverse culturele activiteiten dienen eveneens vermeld: feestmarkt Herent, hobbytentoonstelling, vergadering cultuurraad, Breugel, Cultuurbeurs, cultuurforum, week van de HAK, 100 jaar Delle enz.
Door de leden werd deelgenomen aan verschillende regionale en nationale wijnkeuringen. Hierbij werden al uitstekende resultaten geboekt.

In voor- en tegenspoed

In 1992 nam de wijngilde deel (onder leiding van Patrick Vandenhaute) aan een video-wedstrijd die ingericht werd door RTVL (nu ROB). In een videoreportage van enkele minuten moesten verenigingen zichzelf en hun werking voorstellen. Onze gilde werd uitgeroepen tot winnaar en kreeg een prachtige ets als prijs.
In 2002 moesten we het plotse overlijden betreuren van Urbain Smets, één van onze medestichters en behulpzaam bestuurslid. De door Urbain voorgestelde wijnreis met het bestuur naar Hongarije werd in 2004 ondernomen.
In 2002 werd ons bestuur uitgebreid met een nieuw lid: Geert Titeca.
Wanneer het VAW startte met de opleiding van lesgevers per gilde, hebben Martin Peeters en Pierre Nivelle deze taak op zich genomen. Hierdoor kon de gilde steeds rekenen op deze twee personen voor het geven van theoretische en praktische opleiding lessen in verband met wijn maken en kwam de gilde in aanmerking voor de subsidies van het VAW.
Voor de contacten met de cultuurraad was Patrick Vandenhaute onze afgevaardigde en samen met Justin La Rivière zorgde hij voor de correcte indiening van de nodige formulieren voor het verkrijgen van de gemeentelijke subsidies.

Bier na wijn geeft venijn?

Op verzoek van verschillende leden, werd in 2004 ook een cursus zelf bier maken ingericht en in de praktijk werden 3 vaten van 30 liter bier gebrouwen.
In mei 2005 werd het 20-jarig bestaan van de gilde gevierd met een officiële ceremonie op het gemeentehuis en achteraf met een lekkere barbecue en proeven van de zelfgemaakte bieren met de leden.

Veranderingen in het bestuur

In 2006 moest Pierre Nivelle, wegens te grote werkdruk, zijn taak als bestuurslid en officieel lesgever opgeven. Dany Herdewijn nam de taak van lesgever op zich.
In november 2006 overleed, na een moedige strijd tegen een slepende ziekte, onze voorzitter Martin Peeters. Dit was ook voor onze gilde een zwaar verlies. Patrick Vandenhaute was bereid om voorlopig dienstdoende voorzitter te worden.
Tijdens de jaarlijkse algemene en feestvergadering in december 2006 werd Patrick, met algemene stemmen, als voorzitter aangeduid. Ook werd het bestuur uitgebreid met: Dany Herdewijn, Paul Van Diest, Eddy Billet en Remi Van Casteren.
Het Bestuur van de gilde ziet er nu als volgt uit:

 • Patrick Vandenhaute: voorzitter, keldermeester wijn en afgevaardigde cultuurraad
 • Geert Titeca: ondervoorzitter en lesgever
 • Justin La Rivière: secretaris
 • Annie Vanhove: kassier
 • Jos Peeters: materiaalmeester
 • Dany Herdewijn: lesgever en verantwoordelijke website
 • Paul Van Diest: keldermeester bier
 • Theo Van Noppen: bestuurslid
 • Eddy Billet: bestuurslid
 • Remi Van Casteren: bestuurslid

Vanaf 2007 werd de praktijk van het biermaken mee in ons programma opgenomen. Dit geschiedt onder de leiding van Paul Van Diest

Veranderingen in het bestuur

In de bestuursvergadering van 4 april 2008 heeft Annie Vanhove ontslag genomen als kassier en als bestuurslid en ook Theo Van Noppen nam ontslag uit het bestuur.
Theo en Annie waren belangrijke pionnen bij het opstarten van onze gilde in 1985. Van bij het begin hebben zij zich ten volle ingezet voor de goede werking van onze gilde, waarbij geen enkele inspanning te zwaar was. Denken wij hierbij maar aan de feestvergaderingen en de kaas- en wijnavonden waar hun inzet ten zeerste aan het succes heeft bijgedragen.
En ook niet te vergeten: vooraleer de gilde van de gemeente de kelder van het Ellehuis ter beschikking kreeg, stonden onze gildewijnen te gisten in de kelder van Annie en Theo.
Voor al die jaren van grote inzet en het gebruik van de kelder danken wij Annie en Theo van harte.
In de bestuursvergadering van 4 april heeft Remi Van Casteren de taak van kassier op zich genomen en heeft Guido De Jaeghere zich bereid verklaard het bestuur aan te vullen, waarvoor wij hen beiden zeer dankbaar zijn.
Ook heeft Paul Van Diest zich akkoord verklaard om de lesgeveropleidingen van het VAW te volgen, vooral met de bedoeling een lesgever voor onze bieractiviteiten te hebben.
Onze gilde heeft nu drie officiële VAW-lesgevers: Geert, Dany en Paul.
Het bestuur van onze gilde ziet er nu als volgt uit:

 • Geert Titeca: voorzitter en lesgever;
 • Patrick Vandenhaute: keldermeester wijn en afgevaardigde cultuurraad;
 • Justin La Rivière: secretaris;
 • Remi Van Casteren: kassier;
 • Jos Peeters: materiaalmeester;
 • Dany Herdewijn: lesgever en webmaster;
 • Paul Van Diest: lesgever en keldermeester bier;
 • Etienne Byloos: bestuurslid;
 • Eddy Billet: bestuurslid;
 • Guido De Jaeghere: bestuurslid.

Lipsevallei 25 jaar

Dit jaar viert De Lipsevallei zijn 25-jarig bestaan.

Op 5 juni 2010 hielden ze in de Nok van het gemeentehuis een academische zitting om dit jubileumjaar feestelijk in te zetten.

Tijdens die viering werden Jos, Justin, Patrick en Etienne in de kijker gezet voor hun jarenlange inzet voor de gilde.

Cyriel Paesmans (Nationaal voorzitter van het VAW), Willy Kuijpers (burgemeester Herent) en Jo De Clercq (schepen van oa. Cultuur Herent) waren de sprekers van dienst en beklemtoonden het belang van deze vereniging binnen de gemeente.

Dr. Henri Vannoppen (historicus) bracht een boeiende uiteenzetting over ‘Bieren, brouwerijen, jeneverstokerijen en limonades in de fusie Herent’.

Achteraf werd er bij een eigen gebrouwde pint en zelfgemaakte wijn nagepraat.

Dit jubileumjaar kon natuurlijk niet voorbijgaan zonder een bijzonder feestje te bouwen voor al hun leden. Op 28 augustus (25 jaar en 6 dagen na de oprichting) werden de leden na een wedstrijdje petanque getrakteerd op een barbecue met varken aan het spit. Om de gaatjes op te vullen kon iedereen als dessert een ijsje kiezen van de ijskreemkar. De wijnen en bieren van de gilde vloeiden rijkelijk en de sfeer zat er ook deze keer goed in.

Om dit feestelijk jaar af te ronden worden de leden op 4 december verwacht op een feestvergadering waar zij vergast worden op een culinair diner, overspoeld met lekkere wijntjes en gildebier.

Secretariswissel en verkiezing voorzitter

In de loop van 2012 nam Paul het secretariaatswerk over van Justin, die jarenlang secretaris was (waarvoor onze dank).
In de bestuursvergadering van 10 december 2012 werd Geert herverkozen als voorzitter en werd Patrick verkozen als ondervoorzitter.
Het bestuur van onze gilde ziet er nu als volgt uit:

 • Geert Titeca: voorzitter en lesgever;
 • Patrick Vandenhaute: ondervoorzitter, keldermeester wijn en afgevaardigde cultuurraad;
 • Remi Van Casteren: kassier;
 • Jos Peeters: materiaalmeester;
 • Paul Van Diest: secretaris, lesgever en keldermeester bier;
 • Justin La Rivière: bestuurslid;
 • Etienne Byloos: bestuurslid;
 • Eddy Billet: bestuurslid;
 • Guido De Jaeghere: bestuurslid

Verkiezing voorzitter

Tijdens de bestuursvergadering van 17 november 2014 wordt Patrick verkozen als voorzitter.
Geert neemt ontslag als voorzitter en als bestuurslid.
Het bestuur van onze gilde ziet er vanaf nu als volgt uit:

 • Patrick Vandenhaute: voorzitter, keldermeester wijn en afgevaardigde cultuurraad;
 • Paul Van Diest: secretaris, keldermeester bier en lesgever;
 • Jos Peeters: materiaalmeester;
 • Justin La Rivière: bestuurslid;
 • Remi Van Casteren: kassier;
 • Etienne Byloos: bestuurslid;
 • Eddy Billet: bestuurslid.

Uitbreiding bestuur

Tijdens de bestuursvergadering van 16 februari 2015 wordt het bestuur uitgebreid.
Het bestuur van onze gilde ziet er vanaf nu als volgt uit:

 • Patrick Vandenhaute: voorzitter, keldermeester wijn en afgevaardigde cultuurraad;
 • Paul Van Diest: secretaris, keldermeester bier en lesgever;
 • Jos Peeters: materiaalmeester;
 • Justin La Rivière: bestuurslid;
 • Remi Van Casteren: kassier;
 • Etienne Byloos: bestuurslid;
 • Eddy Billet: bestuurslid;
 • Louis Leten: bestuurslid en wijnconsultant.

Bestuurswijziging

Tijdens de bestuursvergadering van 23 juni 2015 stelt Patrick zijn mandaat als voorzitter, na een proefperiode van zes maand, ter beschikking. Louis Leten wordt als enige kandidaat door de aanwezige bestuursleden verkozen tot nieuwe voorzitter.
Het bestuur van onze gilde ziet er vanaf nu als volgt uit:

 • Louis Leten: voorzitter en wijnconsultant;
 • Paul Van Diest: secretaris, keldermeester bier en lesgever;
 • Patrick Vandenhaute: keldermeester wijn en afgevaardigde cultuurraad;
 • Jos Peeters: materiaalmeester;
 • Justin La Rivière: bestuurslid;
 • Remi Van Casteren: kassier;
 • Etienne Byloos: bestuurslid;
 • Eddy Billet: bestuurslid;
 • Paul Plastria: bestuurslid.

Woordje van de nieuwe voorzitter

Voorzitter worden van een 30-jaar oude vereniging met een schat aan ervaring in wijn & bier maken en in het organiseren van tal van activiteiten, met gezonde financiën en een stabiel ledenbestand.
Het lijkt een geschenk, toch zie ik een belangrijke uitdaging: met respect voor het ambacht en de tradities terugkeren naar de ‘roots’ van de gilde.
Dertig jaar geleden werd onze gilde gesticht met als doel samen, aanvankelijk wijn en later ook bier te maken. Ze is daar intussen goed voor uitgerust en behoorlijk gehuisvest. Enkele leden maken thuis wijn of bier, samen maken we echter niet veel.
Het is mijn bedoeling om daar verandering in te brengen en om de leden te motiveren om samen zowel gildebier als gildewijn te maken. Hoe gaan we dat aanpakken? Ik zal het u uitleggen op onze eerstvolgende bijeenkomst op 8 september en reken op uw talrijke aanwezigheid.

30 jaar Lipsevallei

Het jaar 2015 is voor De Lipsevallei een feestelijk jaar, zij vieren immers hun 30-jarig bestaan. De leden worden tijdens dit jaar verwend met een overvloed aan activiteiten. Door de aanwezigheid van honderden leden en sympathisanten is de jaarlijkse Kaas- en Wijnavond ook dit jaar een succesnummer. De kers op de taart is het ledenfeest op 12 december in PC Winxel te Winksele. De leden worden er vergast op een uitgebreide feestmaaltijd, vergezeld van lekkere wijnen en bieren uit eigen kelder.
Het bestuur sluit het jaar traditiegetrouw af met een bestuursfeest op 18 december.

Zoeken

De website van De Lipsevallei maakt gebruik van cookies.

Ik begrijp het.
© 2017 Lipsevallei Herent. Alle rechten voorbehouden.